תקציר מושב 7 – חוסן ארגוני Agility & resilience בשונות

מטרת המושב: לחקור את סוגיית החוסן של ארגונים, צוותים ואנשים בראייה רב ובין תחומית, לפתח תובנות ושאלות קריטיות לשרידות וצמיחה בתנאי שונות.

עידן הרשת פתח בפנינו אפשרויות והזדמנויות אינסופיות לפיתוח וצמיחה, אישית, חברתית, כלכלית, עסקית.

מאידך, המעבר לעולם גלובלי ורשתי , מטשטש גבולות, מאיץ מפגשים, מקרב רחוקים ומפגיש אנשים, צוותים וארגונים באופן חד ומיידי עם שונות תפיסתית, תרבותית, טכנולוגית, בינדורית, מגדרית, כל אלו ועוד מאתגרים ידע, ניסיון, מסורות, הנחות יסוד, מחייבים לשנות ולהשתנות.

שונות היא לעיתים גורם מערער חוסן. היא מאתגרת שאלת זהות, מבליטה פערים בתפיסות, בעמדות וביכולות, מעמידה במבחן מתודות ודרכי פעולה ש"הוכיחו עצמם בעבר". מגדל בבל לא היה חסין כדי לשרוד את השונות.

כשברקע תופעות עכשוויות כמו הברקזיט, משאל העם באיטליה ואפקט טראמפ, המייצגות מקצת מתגובת העולם למפגש הקרוב עם שונות, עולה השאלה: האם אנו מוכנים כיום למפגש עם שונות? האם אנו חסינים?

האפקט המערער של שונות מתחזק בתנאי משבר או חרום, אז נבחן חוסן האישי והארגוני.

בנייה ושימור החוסן של הארגון והפרט מול שונות בעולם של רשתות – איך להפוך שונות מגורם מערער למקור צמיחה? 

זוהי סוגיית החקר במושב זה.

נחקור איך שונות משפיעה על יכולתם של הצוות והארגון לפעול באופן מיטבי להשגת מטרות, להגיב ביעילות לשיבושים ומשברים, להתאושש ולשמר רציפות תפקודית לאחריהם. נבחן את מקומן של תפיסות אג'יליות בבניית חוסן, במיוחד בסביבה של ריבוי ומגוון.

בראיית צוותים וארגונים כמערכות מורכבות – ניתן ללמוד על דפוסי ההתנהגות שלהם, ביניהם סוגיית החוסן, מתוך התבוננות וחקר של מערכות מורכבות מקבילות בעולמנו.

בגישה הזו, נבקש לחקור את סוגיית החוסן הארגוני ממגוון פרספקטיבות ועולמות תוכן: חוסן רשתות, חוסן במערכת הבריאות, חוסן במערכת הצבאית, חוסן בינתרבותי, קהילתי, חוסן המערכת החיסונית ואיך מתקיים חוסן בטבע.

 

משתתפים:

  1. פרופ' שיזף רפאלי – חוסן רשתות בתנאי שונות, תפקידן ותרומתן של הרשתות לחוסן ארגוני.
  2. ד"ר בועז תדמור – חוסן של החולה, הצוות הרפואי והמערכת בתנאי מורכבות, הקבלה למערכת החיסונית.
  3. אבנר הרמתי – חוסן למול אתגרי שונות רב ובין תרבותית. ירושלים כמיקרוקוסמוס של שונות.
  4. תא"ל (במיל') אפרים סגולי –  הצלחות וכשלונות בבניית שיתוף פעולה בין מגוון ממדים בחיל האויר
  5. עדי טוב – חוסן קהילתי באתגרי שונות והקשריו לחוסן ארגוני.
  6. ניב פסקין – הקשר שבין אג'יליות לחוסן ארגוני .
  7. מיכל זיגלמן – חוסן בטבע מנקודת מבט פיזיקלית.

נבקש ללמוד:

איך נתפס ומומשג "חוסן" בדיסיפלינות השונות?

איך מערכות בתחומים שונים מפתחות ומשמרות חוסן בסביבת שונות?

מה יכולות מערכות שונות ללמוד האחת מהשניה על דפוסי בניית חוסן?

איך הופכים שונות מגורם מערער למרכיב מעצים חוסן?

דצמבר 28 @ 17:35

17:35

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn