חוסן ארגוני – בפער שבין תכנון למציאות

חוסן ארגוני – בפער שבין תכנון למציאות

סוגיית החוסן, האישי, הארגוני, מתחדדת במציאות מורכבת, בתנאי שינוי, אי ודאות, ערעור ושונות.

חוסן מתחיל בתוכנו אך, מה קורה כשבצוות או בקהילה קיימת שונות בין האנשים, הן באינטרסים והן במשאבי ההתמודדות שלהם? איך עובדים עם הסגנונות השונים, היכולות השונות ומגוון הצרכים בבניית החוסן?

איך ניתן "להיערך" לבניית חוסן למול מצבים מגוונים ובלתי צפויים?

עד כמה הארגונים שלנו חסינים במפגש עם מציאות השונה מהתכנון?

הסדנא תעסוק בסוגיית בניית החוסן, בשגרה ובמשבר, בהקשרים בין חוסן ארגוני לחוסן חברתי/קהילתי.

נבחן את הפרדיגמה הרואה ב"שונות" גורם מערער חוסן, למול לתפיסה המכירה ב"שונות" כמרכיב מעצים, אף חיוני בבניית החוסן של ארגון וקהילה.

הסדנא תשלב ידע תיאורטי עם ניסיון מעשי רב שנים ביעוץ לארגונים וקהילות בבניית חוסן והפעלתו בעת משברים ובעת השיקום ותפגיש בינם לבין גישת מורכבות (Complexity) במטרה לברר כיצד משתנה תפיסת החוסן ובנייתו במציאות כאוטית תנודתית ומורכבת.

מה בסדנא?

 • נברר ונבין לעומק את המושג החמקמק "חוסן"
 • נציג גישות וכלים לבנייתו. נתמודד עם השאלה האם חוסן היא תפוקה או תהליך?
 • נתרגל את "מודל החוסן" וכלים ניהוליים /ייעוציים המיישמים אותו, דרך ניתוח אירועים וסימולציות
 • נזמין את המשתתפים לבחון את המודל והכלים על מקרים מהתנסותם המקצועית והאישית במגוון עולמות התוכן שלהם
 • נעמיד למבחן את חוסנה של תפיסת החוסן שהצגנו: נערער, נטיל ספק ונביא ביקורת על גישת בניית החוסן: האם חוסן הוא "תעשיית השתקה" של רשויות/הנהלות לאוכלוסיות הנמצאות במתח כרוני? האם לחוסן יש צד פוליטי? איך משפיעה "בניית חוסן" על יכולתם של ארגונים ואנשים להישאר גמישים במציאות משתנה? עד כמה החוסן חסין או שגם הוא משאב אשר נשחק עם הזמן?
 • לבסוף, נזקק תובנות-על שהתהוו במהלך המפגש המגוון בין אנשים, פרספקטיבות ומודלים, בשאלת החוסן, כדי לקחת איתנו לארגונים ולחיים.

למי מיועדת הסדנא: לאנשים אשר עוסקים, חוקרים ומתעניינם בסוגיית החוסן, במסגרת פעילותם המקצועית בארגונים, בקהילות וברמה האישית.

הלמידות והחדשנות בסדנא:

 • בחינת התפקיד המנהיגותי בבניית חוסן, מי היא המנהיגות בהקשר בניית חוסן? מה בין חוסן שנבנה

Top-Down לחוסן המתהווה Bottom-Up?

 • דגש על החשיבה וההערכות למצבי משבר, הפתעה ויציאה משיווי משקל
 • נעסוק באתגר בניית החוסן בקרב קהילות עם שונות פנימית גבוהה.
 • נאיר ונחקור מתחים מובנים, גלויים וסמויים בסוגיית בניית החוסן:
 • הפער שבין תכנון לבין הגמישות ובמתח שביניהם – בניית חוסן מצריכה תכנון והיערכות במישורים רבים ושונים. מאידך, רמת תכנון גבוהה עלולה לפגוע ביכולת הגמישות וההתאמה, שהינם מרכיבים חיוניים של החוסן.

המתח שבין תהליך וגישה לבין תוצאות וכלים מובנים: נטען שחוסן הוא תהליכי וגישה שעוזרת לאנשים להבין איך להיות במצבים כאוטיים מורכבים, מאידך אנו נדרשים לכלים לפעולה מיידית בחירום ובשגרה.

ערך מול סיכון – מחד, נציג אמונה בחשיבות וביכולת להיערך ולחזק חוסן, מאידך, נדגיש את הזהירות של השימוש הפוליטי. האם יש סכנה בבניית חוסן?

 כלים תיאורטיים ומודלים בסדנא:

 • מודל החוסן בארבעה נדבכים:
 • זהות האידאולוגיה
 • קהילתיות ורשתות
 • מיומנויות ומסוגלות
 • תודעה מצבית ציבורית
 • המודל הדואלי בבניית חוסן – שילוב אסטרטגי של "תכנון"  ו- "תמרון" (Agility)

 החדשנות שבסדנא :

 • היכרות עם מודל תיאורטי ויישומי של "חוסן בארבעה נדבכים".
 • יישום גישת Complexity בבניית "חוסן ארגוני" מציעה הזדמנות להרחיב את החשיבה וההבנה של המושג "חוסן" עסקי וארגוני, לזהות סוגיות ולהגדיר שאלות עדכניות, מהותיות למציאות חיינו המורכבת.

 מנחים:   עדי טוב, מיכל זיגלמן

פברואר 9 @ 15:15

15:15

מיכל זיגלמן, עדי טוב

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn