Meltzer, D. (1967). Chapter Two: Identification and Socialization in Adolescence Adolescence: Talks and Papers by Donald Meltzer and Martha Harris , 11-19
חוקרת: ד"ר שולמית גלר

רקע תיאורטי
דונלד מלצר פסיכואנליטיקאי בריטי שהושפע מרעיונותיו של ביון, המתייחסים לארגונים המצויים בתוך הנפש, אותם חיבר לתפיסה התפתחותית. במאמר הוא מתייחס לגיל ההתבגרות, בכלל וכנופיית המתבגרים בפרט, כארגון נפשי בתוך האדם, וממחיש כיצד הללו משתחזרים במרקם החברתי. באמצעות מושגים פסיכואנליטיים כדוגמאת פיצול והשלכה הוא מתאר תהליכים פנימיים- של מוטיבציה, ציפיות, הזדהות וניכור- והאופן בו הם מאירים  תהליכים חברתיים בארגון כאוטי וסוער זה. מיפוי שכזה יסייע לאיש המקצוע לשמר הגבולות: לחשוב ולהכיל התנגדויות, ולאפשר שינוי והתפתחות לאלה האחוזים במערבולת.

מטרות:
1. הצגת גישתו של מלצר ל'עולם גיל ההתבגרות' כמערכת ארגוניות, והרלבנטיות שלה למבנה חברתי עכשווי לא יציב וקאוטי.

  1. הכרות עם מושגי פיצול העצמי, טרנספורמציה ואינטגרציה.
  2. התנועה הדיאלקטית שבין היחיד לקבוצה ובין תהליכי שינוי וצמיחה לבין התנגדות ותקיעות.

תכנית:
1. הקדמה קצרה אודות מלצר וסיכום קצר של המאמר.

  • קריאה בקול רם/במשותף של מספר פסקאות מהמאמר.
  • הזמנת תגובות המשתתפים נוכח הרעיונות שהוצגו.
  • הזמנת חשיבה לגבי הרלבנטיות לעבודה בקבוצה ובאירגון, ובהתייחס להתנסויות חיים.

 


ד"ר שולמית גלר, פסיכולוגית קלינית מדריכה, חברת סגל במגמה לפסיכולוגיה קלינית במכללה האקדמית ת"א-יפו. מרצה, וחוקרת בתחום הקבוצות והוראת הנחיית הקבוצות, תיאוריה פסיכואנליטית והקשר שלה לחברה תרבות ומצבי חיים. חברה במכון לאנליזה קבוצתית, וקליניקה פרטית.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn