מנחה: חוה קדוש

השפה מקובלת בכל התיאוריות וגישות הטיפול כגורם המתווך בקשרי אנוש, יחסים ותפקודים. כל שפה מייצגת הן מרחב נפשי פנימי וייחודי, ובו בזמן גם מכנה משותף תרבותי וחברתי. חיבור בין גישות (כמו חקירה נרטיבית, חשיבה נרטיבית, החקירה הפסיכואנליטית, חקירה קוגניטיבית, האנליזה הקבוצתית, החשיבה הפוסטמודרנית) לכדי מערכת חשיבה אחת, יכול לפתוח לפנינו מרחב "משחקי" ויצירתי  גדול, עשיר ומגוון של שפה וכלים לעבודה.  כמו מספר זויות ראיה של  נתון כלשהו, חיבור המאפשר ראית עומק…כמו מנגנון הראיה עצמו.

הסדנא תאפשר מפגש עם השפה המדוברת, חקירתה, והשפעותיה על השיח, האוירה וההתנהגות. מודעות לאפשרויות הפרשנות השונות לכל מילה, לדקויות השפעותיה על השיח, ויכולת השותפים  להגיע להסכמות. הסכמה על שפה שיכולה לסייע במצבים חברתיים, צוותיים ואישיים.

מהלך הסדנא:

היכרות אישית נרחבת ושיח התוודעות בינאישית בעקבותיה. בהמשך המשתתפים יתבקשו לבחור מילים מתוך תפזורת על הרצפה ולהתגבש באקראי לקבוצות קטנות . בהן

  1. ישתפו במילים שבחרו והקשר אליהן.
    2. כל קבוצה תבנה משפט/קטע מכל המילים יחד.במליאה יוצגו ויידונו המשפטים שנבנו. כולל עיבוד תהליכי הבנייתם. במליאה יהיה ניסיון גם לאתר מכנה משותף בין המשפטים השונים.
    בסיכום המפגש תידון חווית הסדנא והלמידה ממנה. – תהליכי בניית שפה, חשיבות חקר המילה שלכאורה 'מובנת ומוכרת' לכולם בקונטקסט ארגוני, ושימושים אפשריים שונים בכלי המילולי למצבים רגשיים 'חסרי מילים'.

 


חוה קדוש: עו"ס פסיכותרפיסטית. מנחה ומטפלת קבוצתית. מתמחה בשילוב בין זרמים תיאורטיים וטכניקות טיפוליות (פסיכואנליזה, אנליזה קבוצתית, נרטיב, מנטליזציה, הבעה ויצירה, דמיון ודימויים, גשטלט, S.E., זן בודהיזם וקבלה, מיינדפולנס).

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn