מנחים: מיקי רוזנשטיין ושימי תלמי

"ילוד אישה נושא על שכמו את הוריו,
לא על שכמו, בחובו.
כל חייו חייב לשאתם ואת כל צבאם,
הוריהם, הורי הוריהם, בובה רוסית
מעוברת עד דור אחרון.
באשר ילך, ילך הרה הורים
בשכבו ובקומו הרה הורים,
אם ירחיק נדוד ואם יישאר במקומו.
לילה לילה חולק את ערשו עם אביו
ואת יצועו עם אמו עד בוא יומו."

עמוס עוז מתוך הספר "אותו הים"

 

אדם הנוטל על עצמו תפקיד בחיי היום יום ובעולם העבודה מחייה עולם של ייצוגי עצמי פנימיים מעברו  ומההיסטוריה שלו והם משפיעים על האופן שבו הוא מתנהל בתפקידו.

לא פעם נשאלת השאלה האם "האדם עושה את התפקיד" או "התפקיד עושה את האדם".

כל תפקיד נמצא במרחב הביניים (וויניקוט) שבין העולם שבחוץ והעולם הפנימי ונשען על שלוש רגליים:

רגל אחת נמצאת בהגדרה הפורמלית של התפקיד במדים הייחודיים של התפקיד.

רגל שנייה בציפיות ההשלכות והפנטזיות של הסביבה מבעל התפקיד.

ורגל שלישית בעולם הפנימי התוך אישי בו חלקי עצמי או מצבי עצמי שונים מושקעים  ובאים לידי ביטוי באופן שבו האדם נוטל את תפקידו.

מכאן אנו למדים על הדינמיקה והדרמה המתחוללת בכל פעם שאדם נוטל על עצמו תפקיד.

המתודה אתה נעבוד נקראת Role Analysis היא פותחה בטוויסטוק כדרך של עבודה דינמית שאינה טיפולית  עם אנשים הנושאים תפקידים שונים בארגונים, בחיים המקצועיים ובחיים בכלל. בסדנא תתאפשר עבודה אישית דרך העלאת דילמות ואירועים מהחיים המקצועיים וחיבורם לתפקיד הלא פורמלי במשפחת המוצא וזיכרונות ילדות תוך התייחסות ל"כאן ועכשיו" של הקבוצה.

עבודה זו תוקדם במתן רקע ורציונל תאורטי על המתודה.

הסדנא כוללת למידה תאורטית והתנסותית אישית וקבוצתית


מיקי רוזנשטיין: M.A פסיכולוג קליני ויועץ ארגוני מנהל שותף בחברת 'מפגש-פיתוח אישי, צוותי וארגוני', חבר סגל התוכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית, מפקד בית הספר למנהיגות של צה"ל (לשעבר), חבר אפק.

שימי תלמי: M.S.W, פסיכואנליטיקאית, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות; חברת סגל; התוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת חיפה; מנהלת במשותף התוכנית ליעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית–מערכתית, חברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, חברת אפק.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn