מנחה: ד"ר יורם גלי 

הגישה ממוקדת-הפתרון נוצרה במהלך שנות השמונים על-ידי סטיב דה שייזר, כגישה אפקטיבית בתחום הטיפול קצר-המועד. לפני קרוב ל-20 שנה החלה להיכנס לעולם הארגוני – בהתחלה כמסגרת ייעוצית בהקשרים ארגוניים ובהמשך, כגישות ארגוניות שמנהלים מאמצים כדרך ניהולית. כיום, גישה זו מיושמת בעולמות תוכן בעולם כמו: חינוך, גישור, הדרכה ואיכות.
הגישה (Solution-Focused approach) מכוונת לפשטות, למה שאפשרי, לטווח קצר ולתוצאות.

תיאור הפעילות התהליך שיתרחש בחדר :

התהליך בסדנה זו מבנה את הלמידה דרך ההתנסות בה, לצד המשגה ומפגש עם המושגים של גישה זו.
הסדנה כוללת הצגות קצרות של הרקע והמושגים של הגישה, התנסויות בצמדים ובשלישיות, דיונים בקבוצות קטנות ובמליאה, ותרגולים שהדגש בהם הוא לחוות את איך שזה עובד.
הצגת הנחות היסוד.
הצגת העקרונות, תוך התנסות בהם.
הצגת הטכניקות והכלים.
הצגת מערך (תרשים זרימה) אפשרי להפעלת הגישה בייעוץ ובניהול.
הצגת יישומים אפשריים נוספים והדרך להרחיב את הידע ולהעמיקו.

בסיומה של הסדנה, המשתתפים יכירו את עקרונות הגישה ממוקדת-הפתרון: את הנחות היסוד שלה, את הטכניקות ואת הכלים שלה וכן, יתנסו במערך הפעלת הגישה תוך מפגש עם חוויית התוצרים המיוחדים לה. גישה זו מערערת על תפיסות מסורתיות של ייעוץ ושל ניהול ובכך כוחה וייחודה.


ד"ר יורם גלי: PhD, MEI, יועץ לפיתוח ארגוני, מרצה ומדריך בגישה ממוקדת-הפתרון. מומחה לניהול צוותים ולהתנהגות צוותית ולייעוץ צוותי ממוקד-פתרון.
חבר בצוות ההיגוי של הקהילה הבינלאומית: SOLworld ובאגודה האירופאית לטיפול קצר-מועד – EBTA.
יועץ בכיר באיפ"א, יועץ מוסמך באגודה הישראלית לטיפול ממוקד, חבר (הנהלה לשעבר) באפק.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn