מנחה: ד"ר אריאלה שטורם

כתיבה נתפסת לעתים, בהקשרים מקצועיים, כצרכנית זמן, בזבזנית של משאבים ופשוט מיותרת. לשם מה לכתוב אם אפשר לדבר? הבעיה היא, שאת מה שאנחנו שומעים אפשר בקלות לשכוח, את מה שאנחנו אומרים אפשר בקלות להכחיש, אבל את מה שכותבים אפשר לחזור ולקרוא, לפרש ולעבד, ולהפיק תובנות מעבר להתנסות המסוימת. הכתיבה הרפלקטיבית – סוג כתיבה מסוים וייחודי, מאפשרת לא רק תיעוד של התנסויות, אלא גם חשיבה עליהן. בעידן המחשב והדוא"ל, אפשר לכתוב "יומן" אישי רפלקטיבי ולקיים באמצעותו דיאלוג עם נועץ/ מטופל/ עמית בתווך וירטואלי, מנותק מזמן ומקום.
הכלי המוצע ניזון מאוטו-אתנוגרפיה, מספרות ומפילוסופיה, ומעשיר את תהליך הלמידה של Kolb ואת גישת מחקר הפעולה (Action research) של Argyris & Schon. במהלך הסדנה ככל שהזמן יאפשר, אשתף את המשתתפים בהתנסויות שלי בתחום; נתנסה בכתיבה רפלקטיבית ככלי לעיבוד אישי-מקצועי של התנסויות; נבהיר את  מאפייניה של כתיבה רפלקטיבית במסגרת ארגונית וניתן למשתתפים הזדמנות להכיר את מעלותיה ליחיד ולארגון ככתיבה שמבוססת על התבוננות מנקודת מבט מינורית, "ללא ידיעה" מראש.


ד"ר אריאלה שטורם: יועצת ארגונית ותיקה, סוציולוגית בהכשרתי האקדמית. אני עוסקת בנושאים של כתיבה לצורך רפלקציה, עיבוד ידע והפקת ידע במשך שנים רבות, במסגרות ארגוניות שונות, ביניהן צוותי מורים, עובדים סוציאליים בשירותי הרווחה, יועצים ארגוניים. בעבודת הדוקטורט שלי חקרתי תהליכי רפלקציה של אנשי מקצוע באמצעות כתיבה. תהליכים אלה מעניינים אותי כתהליכים קוגניטיביים-אישיים בהקשרם הארגוני, שבו העצמי אינו פועל בחלל ריק, אלא נמצא בקשר מתמיד עם אחרים.

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn