?women: we-mean, אסטרטגיה של גיוון בארגון מודיעיני

מרצות: מיכל ליזרוביץ, פרופ' רונית קרק

ההרצאה תקנה מודל יישומי הבוחן ומאפשר Diversity בארגון. דרך הצגת תכנית א.ל.ה כחלק מהאסטרטגיה המגדרית וסקירת חומרים אקדמיים עדכניים על מגדר, הסיפור של אמ"ן והמשתתפות. ינתן ביטוי למהלך של שינוי תרבותי לצד חוויה אישית משמעותית לקבוצת קצינות מצטיינות מעיסוקי הליבה של הארגון, תוך בחינה משותפת: האם זה מצליח לנו?
המשתתפים ייחשפו לחוויה המשמעותית שהמרצותו שותפות לה בשנה האחרונה וכן, את האדוות שיצרה התוכנית לצד האתגרים שבדרך.
אסטרטגיה מגדרית מעוררת תחושות ארגוניות ואישיות רבות: האם נכון לקיימה? באיזה אופן? למה זה כדי לנו?


מיכל ליזרוביץ: סוציולוגית ארגונית. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, בוגרת לימודי הנחיית קבוצות באוניברסיטת תל אביב ומגוון הכשרות בתחום מדעי ההתנהגות בצה"ל.
16 שנה בתפקידים מגוונים במערך ההדרכה ובמערך מדעי ההתנהגות בצה"ל. בין התפקידים שבצעתי: רמ"ד פיתוח מנהיגות, רמ"ד תהליכים אסטרטגיים במטה ויועצת יחידה. כיום משמשת בתפקיד של יועצת לגופי מטה, מנחה ומדריכה בתחום פיתוח ארגוני במערך מד"ה.
לאורך התפקידים עוסקת בליווי תהליכים אסטרטגיים בדגש על מנהיגות, תהליכי פיתוח מפקדים לצד פיתוח ידע ארגוני מערכתי.

פרופ' רונית קרק: בעלת ניסיון של 20 שנים בתחום המגדר.
בהיבט האקדמי, היא חלק מהסגל של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, הקימה והובילה את תכנית "מגדר בשטח" באוניברסיטה ועוד.
עוסקת בפיתוח מנהיגות ומגדר במגוון ארגונים ותוכניות לקידום אסטרטגיה מגדרית.
חברה בעמותות והנהלות של ארגונים הפועלים לחולל שינוי חברתי ושוויון הזדמנויות. חברה (חברת הנהלה בעבר) באפק, האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn