הרצאה 1: בצומת הדרכים של קבוצות מרובות: פיתוח זהות מקצועית רבת פנים

מרצה: ד"ר גלי בנימין
אנשי מקצוע שייכים לקבוצות חברתיות שונות, ולכן השילוב בין הזהויות השונות מאתגר את פיתוח הזהות המקצועית שלהם. מטרת ההרצאה להכיר בדילמות שמציב השילוב בין הזהויות השונות, לבחון את האפשרות לגבש תפיסה אינטגרטיבית יותר של זהות מקצועית, ולראות בזהות רבת הפנים מנוף להעצמה וצמיחה בסוציאליזציה של אנשי מקצוע. ההרצאה תתמקד במפגש הזהויות (המקצועית, המגדרית והדתית) של מרפאות בעיסוק חרדיות בעולם העבודה החילוני, תוך התבססות על התיאוריה של 'הִצְטָלְבִיוּת' (Intersectionality) כמסגרת מושגית רלוונטית. ההרצאה עשויה לעניין יועצים, אנשי ניהול משאבי-אנוש ומנהלים העוסקים בפיתוח זהות מקצועית (של עצמם ושל אחרים), ובאתגרים הניהוליים שמביא הגיוון בכוח-העבודה.


ד"ר גלי בנימין: מרצה בכירה במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל. מילאה תפקידים בכירים בפיתוח מנהיגות וניהול משאבי אנוש, בבית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל, וביחידה 8200. כיום, יועצת ארגונית וחוקרת בתחומים של פיתוח מנהיגות, הבניית תהליכי ניהול משאבי אנוש ופיתוח זהות מקצועית.

 

 

הרצאה 2: לנהל בפריסה גלובאלית – כיצד מתמודדים מנהלים בארגוני הייטק רב-לאומיים עם אתגר הניהול מרחוק?

מרצה: רחל ואן קאופמן
בהרצאה יוצג מודל תאורטי המבוסס על בדיקה אמפירית של מנהלים ישראליים מדרג ביניים מעשרה ארגוניי הייטק רב-לאומיים. המשתתפים ייחשפו לדפוסים החוזרים ועולים בדבריהם של ארבעים המנהלים שרואיינו ויעשירו את הבנתם אודות ממדים שונים באתגר הניהול הבין לאומי בכלל ואתגר הניהול מרחוק בפרט.
זאת, על רקע האתגר של הניהול מרחוק המהווה סוגיה חשובה בתחום הניהול הבין-לאומי, תוך התמקדות באוכלוסייה הייחודית של דרג ניהול הבינים.


רחל ואן קאופמן: דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מתעניינת בניהול בין-לאומי, ומתמקדת באסטרטגיות ניהול של דרג הביניים בארגוני הייטק רב-לאומיים. לרחל ניסיון מעשי בפיתוח ארגוני ומשאבי אנוש ועבדה כיועצת במגוון ארגונים במגזרים שונים. משמשת כמנהלת יחידת הסקרים וההערכה במכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn