הקלידוסקופ האירגוני הינו כלי ללמידה וחקר של מציאות מורכבת. הלמידה מתבצעת באמצעות חשיפה של אירועים ממשיים, שאותם מבקשים להבין ואיתם מבקשים להתמודד, באמצעות זוויות ראיה (עדשות) אחדות המיוצגות, בו זמנית, על ידי מומחים, בנוכחות קהל רלבנטי מעורב, השותף למעשה.

הנחת העבודה בקלידוסקופ היא כי המציאות בה אנו פועלים הינה מורכבת ועל כן דרושה ראיה רב ממדית. כדי ללמוד ולדעת מהי המערכת שאותה אנו חוקרים אנו זקוקים לייצוגים רבים ושונים (עדשות) של אותה מערכת בתנועה אינטראקטיבית (קלידוסקופ).

הרכיבים הנחוצים לקיום למידה באמצעות קלידוסקופ ארגוני:

  • "קולקטיב"- קהל שמעוניין ללמוד בשדה נושאי מסוים, ידוע מראש.
  • "סיפורים מן החיים שיש בהם ממש" – 2-4  אנשים שיתנדבו להציג מקרה שמעסיק אותם באמת

בהקשר הנדון.

  • "עדשות"  לקלידוסקופ – אנשים שכל אחד מהן/ם יתנדב לייצג זווית ראיה יאורטית/דיסציפלינה

מוכרת היטב מתוקף כך שפועלים לפיה שנים רבות ומגלמים אותה, ושישמשו "עדשות" בקלידוסקופ.

במהלך המפגש נזמין שניים או שלושה משתתפים להציג סוגיות המעסיקות אותם ואשר ישמשו כאובייקטים להסתכלות באמצעות הקלידוסקופ.

"נעמיד" בחדר את המציאות המורכבת כמצב אינטראקטיבי, יחד עם הקהל שיורכב ממומחים מהארגונים השונים והדיסציפלינות השונות, מנחה, וצופים אשר גם להם תפקיד פעיל וגם הם יוכלו לשמש כעדשות מתחלפות. הצטלבות הפרספקטיבות שייוצגו על ידי העדשות השונות, תסייע להתבהרות המשמעות של התמונה המוצגת.

טובה אורבוך: פועלת 40 שנה בשדה הפיתוח הארגוני,  הינה יועצת ארגונית יוצרת המתמחה במענה לסיטואציות מורכבות ואתגרים הסתגלותיים . טובה מעצבת תהליכים, מלווה, מנחה ומורה. חלוצת טכנולוגיית המרחב הפתוח בישראל (מ- 1999) ומובילה ביישום תפיסות ומתודולוגיות דיאלוגיות בעבודה תוך ארגונית ובין מערכתית בארץ ובעולם. עד לאחרונה למדה לתכנית מסטר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ובלהב. לאחרונה תרמה פרק לספר "Dialogic Organization development " B&K publishers, 2015.

 

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn