להיות AGILE – על-ידי שליטה בשש טרנספורמציות דיגיטליות – פרופ' ישע סיון

ארגונים בכל הגדלים עומדים בלחצים גוברים במאה ה-21. הלחצים נובעים מלקוחות, ספקים, עובדים, ובעלי מניות.  אצל כולם: הצפיות משתנות, ודפוסי ההתנהגות משתנים. בתגובה דפוס אחד נשאר קבוע והוא הצורך בשינוי. היכולת לזהות כיוון, ולהניע את הארגון לקראת השינוי – במילים אחרון להיות AGILE.

רכיב קריטי לאג'יליות, הוא הכוח הדיגיטלי – המהווה גם את הסיבה לשינוי וגם את הכלי לרתימת השינוי למטרות הארגון. ששת הטרנספורמציות המוצגות כאן אינן טכנולוגיות, או מודלים עסקיים. הם תובנות על הדינמיקה שבין טכנולוגיה והמודלים העסקיים החדשים.

במקום להתרכז במונחים טכנולוגיים גרידא (שרובם חולפים עם הזמן) אנו מנסים למפות מגמות על הנובעות מן השוק (טרנספורמציות 1-3) ולפיכך גורמות לשינוי בתוך הארגון (טרנספורמציות 3-6).

טרנספורמציות דיגיטליות חיצוניות  : (External Transformations)

  1. מאטומים לביטים – הפיכת מוצרים פיסיים למוצרים דיגיטליים
  2. ממקום פיסי למרחב ווירטואלי – מקומות פיסיים הופכים למרחבים ווירטואליים)
  3. ממוצר לשירותים – כיצד דברים קבועים הופכים למשתנים

טרנספורמציות דיגיטליות פנימיות (Internal Transformations) :

  1. מיתרון תחרותי בר-קיימא ליתרון תחרותי חולף
  2. מחדשנות מערערת לחדשנות פתאומית והרסנית
  3. ממודלים עסקיים רגילים למודלים עסקיים דיגיטליים

הכרה בשינויים הטכנו-עיסקיים הללו היא הבסיס לעדכון התרבות של הארגון לקראת הארגון הגמיש.

פרופ' ישע סיון הוא מרצה אורח לחדשנות והשקעות סיכון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה הסינית של הונג קונג. הוא גם המייסד של Metaverse Labs MVL – קבוצת חשיבה לחקר חדשנות בחדשנות Innovating Innovating .

לפרטים נוספים ראה: http://www.dryesha.com/

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn